OSOBNÝ PROFIL

 

Dosiahnuté vzdelanie:

Stredná zdravotnícka škola v Humennom

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, odbor germanistika

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, doplňujúce pedagogické štúdium

certifikát z jednoduchého a podvojného účtovníctva

právnické minimum pre prekladateľov

odborná skúška prekladateľa

priebežné vzdelávanie na odborných seminároch a workshopoch