DOMOV

 

Mgr. Jana Boberová

 

Úradné a neúradné preklady z/do nemeckého jazyka

 

Na prekladateľskom trhu pôsobím od r. 2003. Prekladám texty rôzneho druhu podľa potrieb zákazníkov. Záleží mi na kvalite, odbornosti a presnosti prekladu. Mojimi klientmi sú jednotlivci, firmy, štátne orgány  i prekladateľské agentúry. Po nahliadnutí do textu určeného na preklad si s klientmi dohodnem primeraný termín tak, aby s ním boli spokojní a zároveň dostali rýchlo a profesionálne preložený text. Pôsobím v geografickej oblasti Humenné, Snina a okolie.

 

Prekladám:

 

bežné texty

úradná korešpondencia, rôzne potvrdenia, žiadosti, životopisy, rodné, sobášne listy a pod.

texty z medicíny

prepúšťacie správy, lekárske nálezy, výsledky vyšetrení, príbalové informácie k liekom a pod.

právne texty

pracovné zmluvy, obchodné zmluvy, súdne rozhodnutia, vysvedčenia, osvedčenia, výpisy z registrov a pod.

texty technického charakteru

osvedčenia o evidencii vozidiel, karty bezpečnostných údajov, návody na použitie, manuály a pod.